Za posledních padesát let se počty volně žijících živočichů na planetě zmenšily o dvě třetiny. 

Letos v prosinci nás čeká klíčová biodiverzitní konference (COP 15) v Montrealu, kde budou světové političky a politici rozhodovat o závazcích v ochraně biodiverzity do roku 2030.

Velryba černá, gorila horská, nosorožec tuponosý – to jsou jen ty nejznámější příklady druhů zvířat, které možná naše děti už nepoznají.

Vraťme život do přírody, je nejvyšší čas.

Celé znění výzvy

Podepiš výzvu českým
i světovým politikům a političkám

54%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Datum narození *

Podepsat výzvu

Proč podepsat výzvu?

 • Ochrana pro
  vodu i pevninu

  Ochrana pro
  vodu i pevninu

  Do roku 2030 je třeba ochránit minimálně 30 % pevniny i vod. Oblasti, které budou předmětem ochrany, musí být zvoleny na základě vědeckých podkladů a zahrnovat jak nejcennější ekosystémy z pohledu biodiverzity, tak vázání uhlíku. Zbylých 70 % planety nesmí ovšem zůstat stranou a cíl 30% chráněné pevniny a vod do roku 2030 musí být doplněn o opatření, která zajistí udržitelné využívání zbývajících 70 %.

  Podepsat
 • Zachování vymírajících
  druhů

  Zachování vymírajících
  druhů

  Země zažívá největší úbytek života od dob dinosaurů a na vině je člověk. Podle vědců způsob, jakým produkujeme potraviny, těžíme, znečišťujeme, lovíme, stavíme a cestujeme, ohrožuje vyhynutí nejméně milionu druhů. Podle aktuálních dat se od roku 1970 populace divokých zvířat snížila v průměru o 69 %. Velký problém pro biodiverzitu představuje i šíření nepůvodních invazivních druhů, které je třeba snížit minimálně o polovinu.

  Podepsat
 • Zastavme znečišťování
  přírody

  Zastavme znečišťování
  přírody

  Mezi největší příčiny úbytku biodiverzity patří i hnojiva a pesticidy, pocházející z fosilních paliv, které pak přispívají ke změně klimatu. Je třeba ve smlouvě zachovat návrh na snížení používání zemědělských vstupů do roku 2030 - o polovinu v případě živin a o dvě třetiny v případě pesticidů a zároveň přijmout závazky na snížení plastového znečištění.

  Podepsat
 • Konec investicím,
  které ničí přírodu

  Konec investicím,
  které ničí přírodu

  Státy musí přijmout významné finanční závazky k řešení krize biodiverzity a udržení financování, které zajistí řádnou správu chráněných oblastí. Na druhou stranu státy musí přestat dotovat ničení přírody a přesměrovat, reformovat nebo zcela odstranit dotace ničící biologickou rozmanitost, a to spravedlivým a rovnocenným způsobem.

  Podepsat
 • Podpora původních
  obyvatel a komunity

  Podpora původních
  obyvatel a komunity

  Ochrana přírody musí jít ruku v ruce se zájmy a právy původních obyvatel a místních komunit. Smlouva musí uznat jejich práva a přínos pro ochranu biologické rozmanitosti. Součástí musí být i transparentní, spravedlivý a rovnocenný mechanismus přístupu k financování, který zajistí, že se tyto zdroje skutečně dostanou přímo k původním obyvatelům a místním komunitám v rozvojových i rozvinutých zemích.

  Podepsat

Kdo podporuje Výzvu pro přírodu?

Co je cílem kampaně

 1. Podpořit co nejsilnější cíle pro ochranu přírody do roku 2030, včetně ochrany 30% pevniny i oceánů a omezení znečištění.
 2. Alokovat dostatečné finanční zdroje a ustanovit účinné nástroje pro jejich spravedlivou implementaci. 
 3. Hájit zájmy a práva původních obyvatel a místních komunit. Smlouva musí uznat jejich práva a přínos pro ochranu biologické rozmanitosti. 
 4. Zajistit, aby přijaté cíle byly co nejrychleji a nejefektivněji splněny na národní úrovni.